Toneradvies.nl - Disclaimer.

Algemeen

Aansprakelijkheid Toneradvies.NL

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.toneradvies.nl. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door toneradvies.NL – postbus 83016, 1080 AA te Amsterdam.
Door gebruik te maken van de toneradvies.NL  website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

toneradvies.NL behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via Toneradvies.NL

toneradvies.NL verkoopt zelf géén producten, de website beperkt zich tot het weergeven van webwinkels met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende winkel. toneradvies.NL is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Reviews door consumenten

Op toneradvies.NL geven consumenten reviews over de kwaliteit van producten en de uitvoering van een bestelling door webwinkels. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. De reviews zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een webwinkel gemaakt zou kunnen worden.

Websites van derden

Op toneradvies.NL staan links opgenomen naar diverse webwinkels. toneradvies.NL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites/webwinkels. Heeft u vragen over een website dan kunt u het beste direct contact opnemen met de desbetreffende webwinkel.

Op de websites van derden zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing.

Foutieve informatie

toneradvies.NL toont producten van verschillende webwinkels en houdt de wijzigingen van de webwinkels zo goed mogelijk bij.

Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webwinkels, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webwinkels dit niet tijdig doorgeven aan toneradvies.NL. Bij de aankoop van een product dient u de website van de webwinkel aan te houden als de bron.

toneradvies.NL is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webwinkels hebben aangebracht.

Problemen

Mochten er eventuele problemen voort komt uit de dienstverlening van toneradvies.NL dan zal toneradvies.NL zo goed mogelijk om problemen op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de toneradvies.NL site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Biarritz Media BV.

 De website van toneradvies.NL is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van toneradvies.NL. De website van

toneradvies.NL mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan toneradvies.NL, zulks ter beoordeling van toneradvies.NL.